இராணுவத்துக்கு தமிழ் பெண்களை சேர்ப்பது குறித்த கரிசனை

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 17 நவம்பர், 2012 - 17:08 ஜிஎம்டி

மீடியா பிளேயர்

இலங்கையில் இராணுவத்துக்கு தமிழ் பெண்களை சேர்ப்பது குறித்து அங்கிருக்கும் சில பெண்கள் நல அமைப்புக்களின் தலைவிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

கேட்கmp3

இவற்றை இயக்க உங்கள் உலவியில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயங்க அனுமதித்திருக்க வேண்டும் மேலும் பிளாஷ் பிளேயரின் மிகச் சமீபத்திய வடிவம் உங்கள் கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மாற்று மீடியா வடிவில் இயக்க

இலங்கையில் இராணுவத்துக்கு தமிழ் பெண்களை சேர்ப்பது குறித்து அங்கிருக்கும் சில பெண்கள் நல அமைப்புக்களின் தலைவிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

இந்த விடயம் தொடர்பாக இரு பெண்கள் நல அமைப்புக்களை சேர்ந்தவர்களின் கருத்துக்களை இங்கே கேட்கலாம்.

More Multimedia

BBC © 2014 வெளியார் இணையதளங்களில் இருக்கும் தகவல்களுக்கு பிபிசி பொறுப்பாகாது

(CSS) ஸ்டைல் ஷீட் வசதியுள்ள இணைய உலவிகளில்தான் இந்த பக்கத்தை ஒழுங்காகப் பார்க்க முடியும். தற்போது நீங்கள் வைத்துள்ள உலவியிலேயே இப்பக்கம் தெரியும் என்றாலும், இப்பக்கத்தின் முழுமையான காட்சி அனுபவத்தை நீங்கள் பெற இயலாது. உலவியின் புதிய பதிப்பு ஒன்றைப் பெறுவது பற்றி பரிசீலிக்கவும், அல்லது உங்கள் உலவியில் ஸ்டைல் ஷீட் வசதி இருந்தால், அது செயல்பட அனுமதிக்கவும்.