நிலவுடன் மோதும் நாசாவும் மாயன் நாட்காட்டி பூச்சாண்டியும்

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 18 டிசம்பர், 2012 - 18:03 ஜிஎம்டி

மீடியா பிளேயர்

நாசாவின் இரண்டு செயற்கைக்கோள்கள் நிலவில் மோதியது ஏன் என்பது குறித்தும் மாயன் நாட்காட்டி உண்மையாகுமா என்பது குறித்தும் தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்பமையத்தின் இணை இயக்குநர் முனைவர் சவுந்தர்ராஜபெருமாள் விளக்குகிறார்

கேட்கmp3

இவற்றை இயக்க உங்கள் உலவியில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயங்க அனுமதித்திருக்க வேண்டும் மேலும் பிளாஷ் பிளேயரின் மிகச் சமீபத்திய வடிவம் உங்கள் கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மாற்று மீடியா வடிவில் இயக்க

நாசாவின் இரண்டு செயற்கைக்கோள்கள் நிலவில் மோதியது ஏன் என்பது குறித்தும் மாயன் நாட்காட்டி உண்மையாகுமா என்பது குறித்தும் தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்பமையத்தின் இணை இயக்குநர் முனைவர் சவுந்தர்ராஜபெருமாள் விளக்குகிறார்

More Multimedia

BBC © 2014 வெளியார் இணையதளங்களில் இருக்கும் தகவல்களுக்கு பிபிசி பொறுப்பாகாது

(CSS) ஸ்டைல் ஷீட் வசதியுள்ள இணைய உலவிகளில்தான் இந்த பக்கத்தை ஒழுங்காகப் பார்க்க முடியும். தற்போது நீங்கள் வைத்துள்ள உலவியிலேயே இப்பக்கம் தெரியும் என்றாலும், இப்பக்கத்தின் முழுமையான காட்சி அனுபவத்தை நீங்கள் பெற இயலாது. உலவியின் புதிய பதிப்பு ஒன்றைப் பெறுவது பற்றி பரிசீலிக்கவும், அல்லது உங்கள் உலவியில் ஸ்டைல் ஷீட் வசதி இருந்தால், அது செயல்பட அனுமதிக்கவும்.