'இப்படியான நிலைமையை வளரவிடுவது அரசுக்கும், நாட்டுக்கும் நல்லதல்ல'

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 28 பிப்ரவரி, 2013 - 17:32 ஜிஎம்டி

மீடியா பிளேயர்

இலங்கை முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிராக கடும்போக்கு புத்தமதக் குழுக்கள் செயற்படுவது குறித்து ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர், அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம்.

கேட்கmp3

இவற்றை இயக்க உங்கள் உலவியில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயங்க அனுமதித்திருக்க வேண்டும் மேலும் பிளாஷ் பிளேயரின் மிகச் சமீபத்திய வடிவம் உங்கள் கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மாற்று மீடியா வடிவில் இயக்க

இலங்கை முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிராக கடும்போக்கு புத்தமதக் குழுக்கள் செயற்படுவது குறித்து ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர், அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள் கண்டித்திருக்கிறார்.

சிறுபான்மை இன மக்களுக்கு எதிரான இப்படியான கடும்போக்குச் செயற்பாடுகளையும், அவர்களுக்கு எதிரான நிலைமைகளையும் வளரவிடுவது அரசாங்கத்துக்கும், நாட்டுக்கும் நல்லதல்ல என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

பிபிசி தமிழோசைக்கு அவர் வழங்கிய செவ்வியை நேயர்கள் இங்கு கேட்கலாம்.

More Multimedia

BBC © 2014 வெளியார் இணையதளங்களில் இருக்கும் தகவல்களுக்கு பிபிசி பொறுப்பாகாது

(CSS) ஸ்டைல் ஷீட் வசதியுள்ள இணைய உலவிகளில்தான் இந்த பக்கத்தை ஒழுங்காகப் பார்க்க முடியும். தற்போது நீங்கள் வைத்துள்ள உலவியிலேயே இப்பக்கம் தெரியும் என்றாலும், இப்பக்கத்தின் முழுமையான காட்சி அனுபவத்தை நீங்கள் பெற இயலாது. உலவியின் புதிய பதிப்பு ஒன்றைப் பெறுவது பற்றி பரிசீலிக்கவும், அல்லது உங்கள் உலவியில் ஸ்டைல் ஷீட் வசதி இருந்தால், அது செயல்பட அனுமதிக்கவும்.