இலங்கையில் கடும்போக்கு வாதமும் சகிப்புத் தன்மையும்

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 25 மார்ச், 2013 - 17:18 ஜிஎம்டி

மீடியா பிளேயர்

இலங்கையில் கடும்போக்கு மத நடவடிக்கைகள், அங்கு இன-மத சகிப்புத் தன்மைகளின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்குவதாக கவலைகள் அதிகரித்துள்ளன.

கேட்கmp3

இவற்றை இயக்க உங்கள் உலவியில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயங்க அனுமதித்திருக்க வேண்டும் மேலும் பிளாஷ் பிளேயரின் மிகச் சமீபத்திய வடிவம் உங்கள் கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மாற்று மீடியா வடிவில் இயக்க

இலங்கையில் போருக்குப் பின்னர், அங்கு அண்மைக்காலமாக தீவிரமடைந்துவரும் கடும்போக்கு வாதம் அங்கு இன- மதங்களுக்கிடையிலான சகிப்புத் தன்மையின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கிவிட்டதாக கவலைகள் அதிகரித்துள்ளன.

அது பற்றிய பெட்டகத்தை நேயர்கள் இங்கு கேட்கலாம்.

More Multimedia

BBC © 2014 வெளியார் இணையதளங்களில் இருக்கும் தகவல்களுக்கு பிபிசி பொறுப்பாகாது

(CSS) ஸ்டைல் ஷீட் வசதியுள்ள இணைய உலவிகளில்தான் இந்த பக்கத்தை ஒழுங்காகப் பார்க்க முடியும். தற்போது நீங்கள் வைத்துள்ள உலவியிலேயே இப்பக்கம் தெரியும் என்றாலும், இப்பக்கத்தின் முழுமையான காட்சி அனுபவத்தை நீங்கள் பெற இயலாது. உலவியின் புதிய பதிப்பு ஒன்றைப் பெறுவது பற்றி பரிசீலிக்கவும், அல்லது உங்கள் உலவியில் ஸ்டைல் ஷீட் வசதி இருந்தால், அது செயல்பட அனுமதிக்கவும்.