ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

தடம் மாறிய தாய்வழிச் சொந்தங்கள் - பகுதி 2

இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கில் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் சமூக உறவுகள் குறித்த செய்திப் பெட்டகத் தொடரின் இரண்டாம் பகுதி.

தயாரித்து வழங்குபவர் பூபாலரட்ணம் சீவகன்.