ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

பீட்ரூட் சாறு உயர் ரத்தஅழுத்தத்தை தணிக்கிறது

பீட்ரூட் சாறு மனிதர்களின் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை தணிக்கவல்லது என்று மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்