ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

பிபிசி தமிழோசை (ஒலிபரப்புக்குப் பின் கேட்க)

பிபிசி தமிழோசை ஜிஎம்டி நேரப்படி 1545 மணிக்கு ஒலிபரப்பான பின்னர் அதன் ஒலிப்பதிவு வடிவத்தை நேயர்கள் இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம். அடுத்த நாள் நிகழ்ச்சி துவங்கும் வரை எந்த நேரத்திலும் இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம்.