ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

மணிவண்ணனின் திரையுலகப் பயணம்

எழுத்து, இயக்கம், நடிப்பு என திரைத்துறையில் பல்வேறு பிரிவுகளில் பரிமளித்த மணிவண்ணனின் பங்களிப்பு குறித்த ஒரு பார்வை.