ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

இலங்கையில் பௌத்தமும் பிக்குகளின் அரசியலும்: தேரர் விளக்கம்

இலங்கையில் பிக்குகளுக்கு சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் வழங்குவதை நிறுத்தும் அரசின் முடிவு பற்றியும் பிக்குகளின் தீவிர அரசியல் பற்றியும் மாதம்பாகம அஸ்ஸஜி தேரருடன் நேர்காணல்