ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

'உணவுப் பாதுகாப்பு சட்டம் நீடித்து செயல்பட பொருளாதரம் வலுப்படவேண்டும்'

  • 3 ஜூலை 2013

மத்திய அரசின் உணவுப் பாதுகாப்பு சட்டம் தொடர்ந்து செயல்படவேண்டுமானால்,இந்திய பொருளாதாரம் வலுப்படவேண்டும் என்கிறார் பொருளாதர வல்லுநர் ஸ்ரீநிவாசன்