ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

பள்ளிவாசல் தாக்குதல்களும் முஸ்லிம் அமைச்சர்களும்: ரிசாத் பதில்கள்

இலங்கையில் பள்ளிவாசல்கள் மீதான தொடர் தாக்குதல்கள் தொடர்பில் முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளமை பற்றி தமிழோசை எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அமைச்சர் ரிசாத் அளித்த பதில்கள்