ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

காணொளியில் எதிர்க்கட்சிகளின் கொழும்புப் போராட்டம்

கொழும்பில் எதிர்க்கட்சிகளால் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தின் காணொளி.