ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

நவி பிள்ளை பிபிசிக்கு வழங்கிய செவ்வி - ஆங்கிலத்தில்

இலங்கை சென்ற ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையர் நவிபிள்ளை அவர்கள், பிபிசியின் செய்தியாளர் அஸாம் அமீனுக்கு வழங்கிய பிரத்தியேகச் செவ்வி(ஆங்கிலத்தில்).