நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (6.9 எம்பி)

மின்வெட்டில் மக்கள்; மின்னுற்பத்தியை தடுக்கிறதா அரசு?

7 செப்டம்பர் 2013 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 18:09 ஜிஎம்டி

தமிழக மக்களும் தொழிற்சாலைகளும் மீண்டும் மின்வெட்டில் சிக்கித்தவிக்கும் பின்னணியில், தமிழகத்தில் உற்பத்தியாகும் காற்றாலை மின்சாரத்தை வாங்க தமிழக மின்வாரியம் மறுப்பதாக கூறுகிறார் இந்திய காற்றாலை உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கையன்