ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

புவி வெப்பமடைதல் : 'விளைவில் இருந்து எவரும் தப்ப முடியாது'

  • 27 செப்டம்பர் 2013

புவி வெப்பமடைவதற்கு மனித செயற்பாடு மிகவும் முக்கிய காரணி என்று கூறுகின்ற உலகப் பருவநிலை தொடர்பான ஐநா நிபுணர்கள், அதன் விளைவுகளில் இருந்து எவரும் தப்ப முடியாது என்று எச்சரிக்கின்றனர்.

அது குறித்து ஆராயும் ஒரு காணொளி.