ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

அமெரிக்க அரச நிறுவன மூடல் - காணொளி

அமெரிக்காவில் உருவான வரவு செலவுத்திட்ட முடக்கத்தால் ஏற்பட்ட அரச நிறுவனங்களின் மூடலைக் காண்பிக்கும் ஒரு காணொளி.