ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

படகு விபத்தில் தப்பியவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கை - காணொளி

இத்தாலிய படகு விபத்தில் உயிர் தப்பிய குடியேறிகளை மீட்கும் நடவடிக்கைகளைக் காண்பிக்கும் காணொளி.