நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (2.8 எம்பி)

"மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் இருந்ததில்லை"

9 மார்ச் 2014 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 12:28 ஜிஎம்டி

மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமான போக்குவரத்து நிறுவனத்தில் எட்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றிய தமிழ்ப் பெண் வனிதா சுபயா பிபிசிக்கு தெரிவித்த கருத்துகள்.