இலங்கை
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

"இலங்கை தடையால் பாதிப்பு இல்லை": பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை

இலங்கை அரசாங்கம் ஏற்கனவே தமது செயற்பாடுகளை தடுத்து வந்துள்ள நிலையில், தற்போதைய தடையால் புதிய பாதிப்பு எதுவும் வரப்போவதில்லை என்கிறார் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையின் ராஜ்குமார்.