நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவை இங்கு தரவிறக்கம் செய்யவும்

உயர்தரம் mp3 (6.7 எம்பி)

'ஆலைகளுக்குத் தரும் கடன் உதவி விவசாயிகளைச் சென்றடைய வேண்டும்'

23 ஜூன் 2014 கடைசியாக தரவேற்றப்பட்டது 17:00 ஜிஎம்டி

சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு மத்திய அரசு தரும் வட்டியில்லாக் கடன் உதவி, கரும்பு விவசாயிகளுக்குத் தரவேண்டிய தொகை தரப்படுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் அரசு கண்காணிக்கவேண்டும் என்கிறார் விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு பொதுச்செயலர் ஆர்.விருத்தகிரி