‘குழந்தை’ ரோபோக்களால் ஜப்பானில் சர்ச்சை
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

‘குழந்தை’ ரோபோக்களால் ஜப்பானில் சர்ச்சை

டொயோட்டா நிறுவனம் விற்கவுள்ள புதிய குட்டி ரோபோ மனிதர்களின் நண்பனாக இருக்கவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் குழந்தையற்றவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையாகவோ அல்லது ஒரு செல்லப்பிராணியாகவோ இது அமையும் என்ற சிலரது கருத்து சர்ச்சையை தோற்றுவித்துள்ளது.