நாற்பதுக்கு முன் புகைப்பதைக் கைவிடுவது வாழ்நாளை அதிகரிக்கிறது

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 27 அக்டோபர், 2012 - 15:18 ஜிஎம்டி
புகை பிடிக்கும் பெண்

புகை பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் நாற்பது வயதுக்கு முன்பாகவே அப்பழக்கத்தை கைவிடுகிறார்கள் என்றால், தமது ஆயுட்காலத்தை அவர்கள் கணிசமான அளவில் அதிகரித்துக்கொள்கிறார்கள் என்பதற்கு புதிய ஆதாரம் கிடைத்துள்ளது.

பிரிட்டனில் பத்து லட்சம் பெண்களிடையே நடத்தப்பட்ட ஓர் ஆய்வு, புகைப் பழக்கத்தை நாற்பது வயதுக்கு முன்பாக கைவிட்டவர்கள், தொடர்ந்து புகைப்பவர்களை விட சராசரியாக ஒன்பது ஆண்டுகள் அதிகமாக வாழ்கிறார்கள் என்று கூறுகிறது.

மருத்துவ சஞ்சிகையான தி லான்செட்டில் இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஆய்வு பெண்களிடையேசெய்யப்பட்டிருந்தாலும், ஆண்களுக்கும் இந்த முடிவு அதே அளவில் பொருந்தும் என்று ஆய்வுக்கு தலைமையேற்றிருந்த ஒக்ஸ்பர்ட் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த சர் ரிச்சர்ட் பெட்டோ கூறுகிறார்.

எப்போதுமே புகை பிடிக்காமல் இருப்பதுதான் ஆரோக்கிய வாழ்க்கைக்கு மேலும் உகந்தது என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார்.

தொடர்புடைய விடயங்கள்

BBC © 2014 வெளியார் இணையதளங்களில் இருக்கும் தகவல்களுக்கு பிபிசி பொறுப்பாகாது

(CSS) ஸ்டைல் ஷீட் வசதியுள்ள இணைய உலவிகளில்தான் இந்த பக்கத்தை ஒழுங்காகப் பார்க்க முடியும். தற்போது நீங்கள் வைத்துள்ள உலவியிலேயே இப்பக்கம் தெரியும் என்றாலும், இப்பக்கத்தின் முழுமையான காட்சி அனுபவத்தை நீங்கள் பெற இயலாது. உலவியின் புதிய பதிப்பு ஒன்றைப் பெறுவது பற்றி பரிசீலிக்கவும், அல்லது உங்கள் உலவியில் ஸ்டைல் ஷீட் வசதி இருந்தால், அது செயல்பட அனுமதிக்கவும்.