சாஃபாவுக்கு 15 வயதில் திருமணம் நடந்தது
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

சாஃபாவுக்கு 15 வயதில் திருமணம் நடந்தது

  • 8 ஜூன் 2017

இலங்கையில் வருடாந்தம் நூற்றுக்கணக்கில் முஸ்லிம் சிறுமிகள் கட்டாய திருமணம் செய்துவைக்கப்படுவதாக முஸ்லிம் பெண் செயற்பாட்டாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.

அப்படியாக பாதிக்கப்பட்ட சாஃபா என்னும் சிறுமியின் கதை இது.