மாகாணசபைத் தேர்தல்: தபால் வாக்கு முடிவுகள்

கடைசியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது: 8 செப்டம்பர், 2012 - 21:25 ஜிஎம்டி

இலங்கையில் சனிக்கிழமை நடத்தப்பட்ட மாகாணசபை தேர்தல்களில் இதுவரை வெளியிடப்பட்ட தபால் வாக்குகளின் முடிவுகளின்படி,

கிழக்கு மாகாணம் - மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

ததேகூ- 3,238
ஐமசுமு- 1,428
ஸ்ரீமுகா- 443

கிழக்கு மாகாணம்- அம்பாறை மாவட்டம்

ஐமசுமு- 5,342
ஐதேக- 3,458
ஸ்ரீமுக- 1,721
ததேகூ- 862

கிழக்கு மாகாணம்- திருகோணமலை மாவட்டம்

ததேகூ-
ஐமசுமு-
ஸ்ரீமுகா-

சபரகமுவை மாகாணம்- இரத்தினபுரி மாவட்டம்

ஐமசுமு- 6,549
ஐதேக- 2,845
மவிமு- 298
இதொகா 103

சபரகமுவை மாகாணம்- கேகாலை மாவட்டம்

ஐமசுமு-
ஐதேக-
மவிமு-
இதொகா-

வடமத்திய மாகாணம்-பொலனறுவை மாவட்டம்

ஐமசுமு- 4,532
ஐதேக- 2,835
மவிமு- 254

வடமத்திய மாகாணம்- அனுராதபுரம் மாவட்டம்

ஐமசுமு-
ஐதேக-
மவிமு-

தொடர்புடைய விடயங்கள்

BBC © 2014 வெளியார் இணையதளங்களில் இருக்கும் தகவல்களுக்கு பிபிசி பொறுப்பாகாது

(CSS) ஸ்டைல் ஷீட் வசதியுள்ள இணைய உலவிகளில்தான் இந்த பக்கத்தை ஒழுங்காகப் பார்க்க முடியும். தற்போது நீங்கள் வைத்துள்ள உலவியிலேயே இப்பக்கம் தெரியும் என்றாலும், இப்பக்கத்தின் முழுமையான காட்சி அனுபவத்தை நீங்கள் பெற இயலாது. உலவியின் புதிய பதிப்பு ஒன்றைப் பெறுவது பற்றி பரிசீலிக்கவும், அல்லது உங்கள் உலவியில் ஸ்டைல் ஷீட் வசதி இருந்தால், அது செயல்பட அனுமதிக்கவும்.