รู้จัก “ป๊อง” สตาร์ทอัพไทยในลอนดอน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

รู้จัก “ป๊อง” สตาร์ทอัพไทยในลอนดอน

รับพร สุขทัพภ์ สถาปนิกชาวไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีการเป็นผู้ประกอบการ (MSc Technology Entrepreneurship) ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นชาวไทยคนเดียวในปี 2558 ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ UCL Bright Ideas Award, China-UK Entrepreneurship Challenge และ UCL Advances Idea Accelerator Competition ให้ได้รับวีซ่าประเภท Tier 1 (Graduate Entrepreneur)

ป๊อง รับพรได้มีโอกาสทำงานต่อในสหราชอาณาจักรหลังจากจบการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจากมหาวิทยาลัยเป็นเงิน 15,000 ปอนด์ (ประมาณ 750,000 บาท) ด้วย

ป๊องได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจากผลงานการออกแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายชาแบบสั่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ท ซึ่งเธอทำจนประสบความสำเร็จ ในรางวัล China-UK Entrepreneurship Challenge มีผู้ยื่นเข้าแข่งขันหลายร้อยคน ป๊องได้รางวัลรองชนะเลิศ โดยกรรมการให้เหตุผลว่าโมเดลธุรกิจน่าสนใจและมีโอกาสเติบโตสูง

ป๊องบอกว่าธุรกิจที่เธอทำเป็นหนึ่งในธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี เธอยังต้องใช้ทักษะเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ ความสามารถในการติดต่อลูกค้า และต้องมีความอดทน กับทุ่มเทแรงใจ แรงกายซึ่งรวมถึงการแบกขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้าด้วยตัวเอง อย่างไรก็ดี งานที่เธอทำเป็นสิ่งที่เธอมีความสนใจจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ทำ และนี่เป็นคำแนะนำที่เธอบอกกล่าวให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจทำงานในต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง