ย่ำฆ้อง กลองระฆัง
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องกลองระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง กทม. จัดพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 เมื่อคืนวานนี้ (1 ธ.ค.) โดยระหว่างที่มีการถ่ายทอดพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ พระสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องกลองระฆังตามโบราณราชประเพณี ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 และให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ