คนล่าหมอก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

คนล่าหมอก : ชายผู้นำน้ำมาสู่คนยาก

กรุงลิมา ของเปรู เป็นมหานครขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก ที่สร้างขึ้นกลางทะเลทราย รองจากกรุงไคโร ของอียิปต์ ส่งผลให้ที่นี่มีฝนตกลงมาน้อยมาก โดยปริมาณน้ำฝนต่อปีอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 4 ซม.

ปัญหาขาดแคลนน้ำทำให้ชาวกรุงลิมา โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดซึ่งไม่มีน้ำประปาใช้ต้องดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ "อาเบล ครูซ" นักธุรกิจชาวเปรู จึงคิดหาวิธีนำน้ำมาให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ด้วยการเปลี่ยนหมอกให้กลายเป็นน้ำ เนื่องจากกรุงลิมาตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหมอกหนาปกคลุมเมืองถึง 9 เดือนต่อปี

ครูซ ใช้วิธีติดตั้งตาข่ายเพื่อดักจับละอองน้ำในอากาศ ซึ่งตาข่ายเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการดักจับน้ำได้ถึงวันละ 200-400 ลิตร ปัจจุบันกรุงลิมามีตาข่ายแบบนี้ 60 ผืน ซึ่งให้น้ำฟรีแก่ชาวบ้าน 250 ครอบครัว แม้ขณะนี้น้ำที่ได้ยังไม่สามารถนำไปบริโภคได้ แต่ชาวบ้านได้นำน้ำไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว และครูซมีแผนจะนำน้ำไปผ่านกระบวนการเพื่อให้สามารถใช้เป็นน้ำดื่มได้

ผู้เชี่ยวชาญมองว่า การใช้ตาข่ายดักจับละอองน้ำในอากาศนี้อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ของโลกได้