การผ่าตัดทำคลอดส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของมนุษย์

แม่และทารก Image copyright Thinkstock

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวียนนาของออสเตรียชี้ การผ่าตัดทำคลอดส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการมนุษย์ โดยทำให้ยีนของแม่ที่อุ้งเชิงกรานมีขนาดเล็กจนศีรษะทารกลอดผ่านไม่ได้ ถูกส่งต่อไปยังทายาทรุ่นต่อไปมากขึ้น ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วยีนที่มีลักษณะด้อยนี้ควรจะถูกขจัดหมดไป

จากการศึกษาข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และแหล่งข้อมูลที่ศึกษาเรื่องการคลอดบุตรอื่น ๆ คณะนักวิจัยพบว่า แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในการคลอดบุตรเนื่องจากแม่มีอุ้งเชิงกรานเล็กนั้นพบได้มากขึ้น จากเดิมที่พบในอัตราส่วนราว 30 คนในทุก 1,000 คน เมื่อช่วงทศวรรษ 1960 มาเป็น 36 คนในทุก 1,000 คนในปัจจุบัน

แนวโน้มดังกล่าวสวนทางกับทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่งหากมนุษย์ไม่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์เข้าช่วยเหลือแม่ที่ประสบปัญหาการคลอดบุตรแล้ว ยีนที่ส่งต่อลักษณะอุ้งเชิงกรานเล็กควรจะถูกขจัดหมดไป เช่นเมื่อราวร้อยปีก่อน แม่และลูกที่มีปัญหานี้จะเสียชีวิตในการคลอดทั้งคู่อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

Image copyright China Photos/Getty Images
คำบรรยายภาพ ลูกของมนุษย์มีศีรษะขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น

ทั้งนี้ ลูกของมนุษย์มีศีรษะขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น จึงมีแนวโน้มที่จะคลอดยากหากแม่ไม่มีวิวัฒนาการให้อุ้งเชิงกรานมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทารกเองไม่ปรับตัวให้มีขนาดของร่างกายเมื่อแรกคลอดเล็กลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของทารกแรกคลอดในปัจจุบันล้วนเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับหลักวิวัฒนาการ คือมีตัวโตกว่าเดิมและมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

คณะนักวิจัยระบุว่า ไม่ได้ต่อต้านแนวโน้มที่ผู้หญิงจะส่งผ่านยีนอุ้งเชิงกรานเล็กไปยังรุ่นต่อไป แต่หวังว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของแม่ที่มีปัญหานี้ในการคลอดบุตรจะไม่เพิ่มขึ้นเร็วเกินไปนัก ส่วนแนวโน้มที่มนุษย์ในอนาคตอาจต้องเกิดจากการผ่าตัดทำคลอดทั้งหมดนั้น ไม่น่าจะเป็นจริงได้