ส่องเฟซบุ๊กคนอื่นช่วงคริสต์มาสมากไป ทำให้ทุกข์ได้

Image copyright Getty Images

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนระบุว่า การส่องเฟซบุ๊กผู้อื่นในช่วงคริสต์มาส เพื่อแอบดูภาพครอบครัวที่ "สมบูรณ์แบบ" และวันหยุดพักผ่อนที่สุขสันต์ของพวกเขา มีแนวโน้มจะทำให้เป็นทุกข์มากกว่าสุข เพราะกระตุ้นให้เกิดความอิจฉา

งานวิจัยฉบับนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มคนกว่า 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

นักวิจัยชี้ว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางอารมณ์และความพึงพอใจต่อชีวิต โดยเตือนว่าการใช้เวลากับสื่อสังคมมากเกินไปด้วยการสอดส่องชีวิตของคนอื่น อาจทำให้เกิดความรู้สึกอิจฉาริษยา และมี "อารมณ์ที่แย่ลง" เพราะมีการเปรียบเทียบเชิงสังคมที่ไม่เป็นความจริง

Image copyright Getty Images

งานวิจัย ยังเตือนถึงอันตรายของการส่องเฟซบุ๊กผู้อื่น โดยไม่ได้ติดต่อกับใคร นักวิจัยบอกว่าการใช้สื่อสังคม โดยโพสต์แสดงความคิดเห็นและติดต่อกับผู้อื่น จะให้ประสบการณ์ความรู้สึกที่ดีกว่า และเสนอทางเลือกให้หยุดใช้สื่อสังคมไปสักหนึ่งสัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเอง