การใช้ BBC

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง และคุณก็ควรให้ความสำคัญกับมันอย่างจริงจังเช่นเดียวกัน คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ว่า เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปทำอะไร และเก็บรักษาอย่างไรให้ปลอดภัย

อ่านคำสัญญาของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัว

คำมั่นสัญญาของ BBC ในการปกป้องความเป็นส่วนตัว

BBC เป็นสื่อสาธารณะ ทุกสิ่งที่เราทำจะต้องเกิดประโยชน์ต่อคุณที่เป็นผู้ใช้บริการของเรา

เราสามารถนำเสนอเนื้อหาที่คุณชอบได้มากขึ้นและหลากหลายยิ่งขึ้น เมื่อเราเข้าใจคุณดีกว่านี้ และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว เรานำข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณในสองวิธีด้วยกัน

1. เพื่อเป็น BBC ที่ตรงใจคุณมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลของคุณช่วยเราพัฒนา BBC ให้มีความเป็นส่วนตัวเฉพาะคุณมากขึ้น มันหมายความว่าเราสามารถที่จะ :

 • เสนอแนะเรื่องที่เราคิดว่าคุณชอบ
 • นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของคุณ
 • มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย

2. เพื่อเป็น BBC ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะ เราจำเป็นต้องผลิตเนื้อหาสำหรับทุกคน ในขณะที่เราผลิตเนื้อหาทางออนไลน์มากขึ้น เราจำเป็นต้องเข้าใจว่า ใครคือผู้ใช้เนื้อหาเหล่านั้น เราต้องการรู้ว่าคุณรักชอบอะไร เพื่อให้รายการชิ้นต่อ ๆ ไปในอนาคตเป็นรายการสำหรับทุกคน แต่ทั้งหมดนี้ เรามีพันธะผูกพันที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเรื่องส่วนบุคคล

คำสัญญาของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวมีเนื้อหาอย่างไร

คำมั่นสัญญาของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวครอบคลุมว่า เรานำข้อมูลไปใช้อย่างไร และให้คุณเป็นผู้ควบคุมว่าจะให้เกิดขึ้นอย่างไร โดยยึดหลักสำคัญ 3 ข้อ

ความโปร่งใส

เราจะอธิบายอย่างชัดเจนทุกครั้งว่า เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้านไหนบ้างและทำไม เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อ:

 • ช่วยให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้บริการ
 • พัฒนาบริการของเรา
 • ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของเราในฐานะสื่อสาธารณะ

ทางเลือก

ขึ้นอยู่กับคุณว่า คุณจะใช้บริการของเราอย่างไร และคุณสามารถที่จะจัดการหรือลบบัญชีผู้ใช้บริการBBC ของคุณได้ทุกเมื่อ

เนื่องจากว่าเราเป็นสื่อสาธารณะ เราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล และจาก BBC

ความไว้วางใจ

ความไว้วางใจของคุณสำคัญกับเรามาก ดังนั้นเราจึงมีพันธะที่จะต้องปกป้องข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัย เราสัญญาว่าจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับผู้ใด และจะนำข้อมูลของคุณไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ต่อเมื่อคุณใช้บริการของ BBC ในเชิงพาณิชย์ เช่น BBC Store

BBC เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฉันอย่างไร

คุณให้ข้อมูลบางเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณอยู่แล้ว เช่น ตอนที่คุณลงทะเบียนในบัญชีผู้ใช้บริการของ BBC

 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ต้องให้ข้อมูลเรื่องวันเดือนปีเกิดและตั้งชื่อผู้ใช้บริการ
 • ผู้ที่อายุระหว่าง 13 - 17 ปี ต้องให้ข้อมูลเรื่องวันเดือนปีเกิดและอีเมลแอดเดรส
 • ผู้ที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป ต้องให้ข้อมูลอีเมลแอดเดรสและรหัสไปรษณีย์

เราเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่เก็บโดยอัตโนมัติ รวมถึงรหัสประจำคอมพิวเตอร์ของคุณ เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ และรหัสเฉพาะที่ระบุตัวตนคุณ และเราสามารถบอกได้ว่าเว็บไซต์ไหนนำคุณไปยังเว็บไซต์ BBC โดยดูข้อมูลจากเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ถ้าคุณเข้าใช้ BBC โดยการลงชื่อเข้าไปใช้ เราก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่า คุณใช้เว็บไซต์ BBC อย่างไร มันช่วยเราพัฒนา BBC ให้ดียิ่งขึ้น และให้เป็น BBC ที่มีความเป็นส่วนตัวเฉพาะคุณมากขึ้น

แอปพลิเคชัน BBC ในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตหรือโทรทัศน์ของคุณ อาจเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ของคุณ และเราอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เมื่อคุณเข้าใช้บริการอ่านข่าวหรือตรวจสอบสภาพอากาศ คุณสามารถเลือกได้ว่า ต้องการให้เราเข้าถึงจุดที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ เราอาจนำข้อมูลทั้งหมดนี้ไปใช้เพื่อดูว่า คุณใช้บริการออนไลน์ของ BBC อย่างไร

เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณ "แอด" เพิ่มเติม เช่น ถ้าคุณเพิ่มรายชื่อศิลปินที่คุณต้องการติดตาม ใน BBC Music

ฉันสามารถตรวจสอบชื่อรายการที่ฉันเคยดูไปแล้วได้หรือไม่

ถ้าคุณเข้าใช้บริการของ BBC ด้วยการลงชื่อเข้าไปใช้ My Programmes ใน iPlayer จะแสดงให้เห็นชื่อรายการทั้งหมดที่คุณดูค้างไว้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าไปดูต่อ จากตอนที่ค้างไว้ได้ หรือค้นหาตอนต่อไปของรายการที่คุณดูอยู่

มีใครอีกที่เห็นการใช้ BBC ของฉัน

โดยทั่วไป มีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ว่า คุณได้ใช้ BBC อย่างไร ยกเว้นในกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้:

 • คุณใช้ BBC ในพื้นที่สาธารณะ เช่น เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการของ BBC
 • คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริการอื่น เช่น ถ้าคุณส่งรายชื่อเพลงจาก BBC Music ไปยังดีเซอร์ สปอติฟาย หรือยูทิวบ์ หรือ คุณขอให้เรา แชร์บางเรื่องในสื่อสังคม
 • เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้

เราอาจต้องนำของมูลของคุณส่งให้กับผู้ให้บริการรายอื่น เพื่องานวิจัยหรือวิเคราะห์ หรือหากมีความจำเป็นก็ต้องส่งให้กับผู้ประกอบการรายอื่น เช่น เราใช้บริษัทรับจ้างเอกชนในการส่งจดหมายข่าวของเรา

แอปพลิเคชัน อุปกรณ์อื่น ๆ และโทรทัศน์ เก็บข้อมูลของฉันไว้อย่างไร

แอปของ BBC ที่คุณดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างในโทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์ของคุณได้ ข้อมูลบางอย่างถูกเก็บโดยอัตโนมัติ เช่น

 • ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้
 • รหัสเฉพาะประจำเครื่อง
 • แอปของเราถูกใช้อย่างไร

ข้อมูลดังกล่าวนี้ช่วยให้แอปของเราจดจำตัวคุณและป้อนเนื้อหาตามที่คุณต้องการ เช่น แอป BBC Weather อ่านข้อมูลจุดที่ตั้งอุปกรณ์ของคุณ เพื่อรายงานสภาพอากาศตามจุดที่ตั้งของอุปกรณ์

ปลอดภัยไว้ก่อน

ทางที่ดี ก่อนจะดาวน์โหลดแอปอะไรก็ตาม คุณควรอ่านเนื้อหาในส่วนการอนุญาตก่อน นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่า แอปนั้น ๆ จะเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้าง

แอปอาจเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ของคุณด้วย เช่น ถ้าคุณดาวน์โหลดรายการใดรายการหนึ่งในแอป iPlayer สำหรับโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลนี้ก็จะเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณด้วย