บริษัทค้าข้าวจ้างชาวนากัมพูชาช่วยอนุรักษ์นกใกล้สูญพันธุ์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

บริษัทค้าข้าวจ้างชาวนากัมพูชาอนุรักษ์นกใกล้สูญพันธุ์

บริษัทค้าข้าวรับซื้อข้าวราคาสูงกว่าท้องตลาดจากชาวนากัมพูชา เพื่อช่วยเหลือชาวนาในยุคที่ข้าวราคาตกต่ำ ขณะเดียวกันก็ให้ชาวนามีส่วนช่วยในการอนุรักษ์นกประจำชาติที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นการตอบแทน

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (The Wildlife Conservation Society) ร่วมมือกับ ไอบิสไรซ์ (Ibis Rice) บริษัทค้าข้าวในกัมพูชาที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และรับซื้อข้าวจากชาวนาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาในราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยุคที่ราคาข้าวในภูมิภาคตกต่ำและยังถูกตัดราคาจากผู้ค้าข้าวในตลาดมืด

ขณะเดียวกันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตกลงยอมให้พื้นที่นาของตนเป็นเขตห้ามล่านก เพื่อช่วยอนุรักษ์นกช้อนหอยใหญ่ ซึ่งมักจะเข้าไปหากินในนาของชาวบ้าน โดยนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกัมพูชา และอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์

นายนิโคลัส สเปนเซอร์ ผู้บริหารของไอบิสไรซ์ กล่าวว่า โครงการนี้ นอกจากจะช่วยเหลือชาวนาแล้ว ยังเป็นการสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้าวอินทรีย์คุณภาพดี และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

ปัจจุบันมีชาวนากว่า 800 ครัวเรือนจาก 13 หมู่บ้านในกัมพูชาเข้าร่วมโครงการนี้ โดยบริษัทไอบิสไรซ์จำหน่ายข้าวให้ร้านอาหารและโรงแรมกว่า 90 แห่ง รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อกว่า 100 แห่งในกัมพูชา นอกจากนี้ยังส่งออกไปยังเยอรมนี และมีแผนการจะส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ อีกด้วย