คนสวิสมีมติคัดค้านการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Image copyright Reuters
คำบรรยายภาพ 38% ของพลังงานที่ใช้ในสวิตเซอร์แลนด์มาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

การลงประชามติในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ผลในเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่า คนสวิสส่วนใหญ่ไม่รับข้อเสนอที่ให้มีการกำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนในการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สถานีโทรทัศน์สาธารณะเอสอาร์เอฟ คาดการณ์ผลการลงประชามติในวันนี้ (27 พ.ย.) ว่ามีผู้คัดค้าน 55% และเห็นด้วย 45%

แผนปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 ใน 5 แห่งในประเทศภายในปีหน้า และจะปิดแห่งสุดท้ายภายในปี 2572 โดยขณะนี้โรงไฟฟ้าทั้ง 5 แห่ง จ่ายกระแสไฟฟ้าเกือบ 40% ให้กับสวิตเซอร์แลนด์

Image copyright FABRICE COFFRINI/Getty Images

หลังเกิดเหตุภัยพิบัติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ในญี่ปุ่น รัฐบาลสวิสเห็นว่าจะค่อย ๆ ทยอยปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ และหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนภายในปี 2593 โดยจะยังคงสามารถใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไปได้ ตราบเท่าที่มีความปลอดภัย แต่รัฐบาลไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่แน่นอน ขณะที่กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมเห็นว่า ไม่ควรใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เกิน 45 ปี ซึ่งหมายความว่า จะต้องเลิกใช้เตาปฏิกรณ์ที่โรงไฟฟ้า 2 แห่งทันที อย่างไรก็ตามบรรดานักธุรกิจและรัฐบาลอ้างว่าการปิดโรงไฟฟ้าเร็วเกินไป จะทำให้ขาดแคลนไฟฟ้าและต้องหันไปพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

คำบรรยายภาพ แผนภาพแสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในสวิตเซอร์แลนด์

อิโมเจน ฟุลกส์ ผู้สื่อข่าวบีบีซีรายงานว่า ตามปกติคนสวิสมักฟังคำแนะนำของผู้นำในภาครัฐและเอกชน และการลงประชามติในครั้งนี้ก็สะท้อนว่า พวกเขายังคงฟังคำแนะนำของรัฐบาล แม้พวกเขาจะเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใช้งานมานาน แต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นห่วงมากกว่าว่า การปิดโรงไฟฟ้าเร็วเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงาน

ในสวิตเซอร์แลนด์ พลังงานกว่า 1 ใน 3 มาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยสวิตเซอร์แลนด์จัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก และประชาชนไม่ต้องการให้จุดเด่นนี้เปลี่ยนไป นอกจากนั้นรัฐบาลสวิสยังมีแผนระยะยาวที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนแทน และทยอยลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลง