ผ้านวมอัจฉริยะ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ผ้านวมอัจฉริยะ

จะสะดวกสบายแค่ไหนถ้าไม่ต้องพับผ้านวมเองตอนเช้า ?

นักประดิษฐ์ในแคนาดาคิดค้นผ้านวมอัจฉริยะที่พับได้เอง หวังให้ผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว รู้สึกว่าไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากนัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง