หญิงดูไบใช้เนื้อเยื่อรังไข่ที่แช่แข็งไว้แต่เด็กให้กำเนิดบุตรได้เป็นคนแรกของโลก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

หญิงดูไบใช้เนื้อเยื่อรังไข่ที่แช่แข็งไว้แต่เด็กให้กำเนิดบุตรได้เป็นคนแรกของโลก

นางเมาซา อัล มาทรูชี ชาวดูไบวัย 24 ปี ให้กำเนิดบุตรชายที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งของกรุงลอนดอนได้สำเร็จ หลังจากปลูกถ่ายเนื้อเยื่อรังไข่ของตนที่แช่แข็งไว้ตั้งแต่อายุ 9 ปีกลับเข้าไปในร่างกาย จนเกิดการตกไข่อีกครั้งและตั้งครรภ์ด้วยการปฏิสนธินอกร่างกายหรือไอวีเอฟ ทำให้เมาซาเป็นหญิงผู้ให้กำเนิดบุตรด้วยเนื้อเยื่อที่เก็บไว้แต่วัยเด็กได้เป็นคนแรกของโลก