นักวิทยาศาสตร์ขุดหลุมภูเขาไฟอุณหภูมิสูง 500 องศาเซลเซียสได้อย่างไร?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นักวิทยาศาสตร์ขุดหลุมภูเขาไฟอุณหภูมิสูง 500 องศาเซลเซียสได้อย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์ในไอซ์แลนด์ขุดเจาะหลุมลึกลงไปในภูเขาไฟ หวังนำพลังงานมหาศาลมาใช้ผลิตไฟฟ้า

โครงการดังกล่าวมีการวางแผนกันมาหลายปี แต่เพิ่งเริ่มขุดเจาะกันเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมาการขุดหลุมเพื่อนำพลังงานมาใช้ จะขุดเจาะที่ระดับความลึก 2,500 ม. ซึ่งมีอุณหภูมิราว 300 องศาเซลเซียส แต่ในครั้งนี้ทีมงานต้องการขุดเจาะผ่านชั้นหินภูเขาไฟลึกลงไปที่ระดับความลึก 5,000 ม. ถือเป็นหลุมที่มีความลึกมากที่สุด และมีความร้อนสูงสุดเท่าที่เคยมีมาของโลก เนื่องจากเจาะทะลุชั้นหินภูเขาไฟตามปกติลงไปถึงชั้นหินหลอมละลายที่มีไอน้ำปนอยู่ ซึ่งไอน้ำที่มีความร้อนสูงนี้อยู่ในสภาพที่ไม่ใช่ทั้งของเหลวและก๊าซ โดยเรียกว่า "ไอน้ำวิกฤติยิ่งยวด" (Supercritical steam) มีพลังงานสูงกว่าไอน้ำร้อนทั่วไปถึง 10 เท่า และนำขึ้นมาผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องขุดเจาะหลุมพลังความร้อนเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ อุปสรรคอย่างหนึ่งของการขุดเจาะคือการต้องคอยเปลี่ยนหัวเจาะบ่อยครั้ง เนื่องจากต้องเจาะผ่านชั้นดินและหินหลายชั้นจนทื่อและใช้งานไม่ได้ ขณะนี้ โครงการใกล้ประสบผลสำเร็จแล้ว คาดว่า ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์จะสามารถขุดเจาะได้ลึกถึงระดับที่กำหนดไว้ ซึ่งหากทำได้สำเร็จ หลุมนี้จะกลายเป็นหลุมพลังงานไอน้ำที่ร้อนที่สุดในโลก