ลอนดอนประดับไฟสว่างไสวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ลอนดอนประดับไฟสว่างไสวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส

วันคริสต์มาสใกล้เข้ามาทุกที ถนนหนทางและร้านค้าในกรุงลอนดอนสว่างไสวไปด้วยไฟประดับเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส บีบีซีไทยมีภาพจากหลายมุมในกรุงลอนดอนมาฝาก