เจ้าชายแฮร์รีเผยมีพระประสงค์จะช่วย “ให้ผู้อื่นมีชีวิตดีขึ้น”

เจ้าชายแฮร์รี Image copyright BIG EARTH PRODUCTIONS/ITV

เจ้าชายแฮร์รีแห่งราชวงศ์อังกฤษ ประทานสัมภาษณ์ในรายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีในอังกฤษว่า พระองค์ไม่ทรงรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์อีกต่อไปแล้ว และทรงมีพระประสงค์จะอุทิศชีวิตเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม

ในสารคดีชิ้นนี้ เจ้าชายแฮร์รีตรัสถึงพระกรณียกิจในองค์กรการกุศลส่วนพระองค์ที่ประเทศเลโซโท ในทวีปแอฟริกา ทรงเล่าว่าการสูญเสียพระมารดาในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ทำให้พระองค์ตั้งคำถามถึงฐานันดรศักดิ์ของพระองค์เอง ที่ผ่านมาทรงได้แต่หลีกหนี และพยายามไม่รับรู้ในปัญหาต่าง ๆ แต่ขณะนี้ทรงมองชีวิตด้วยสายพระเนตรที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง

Image copyright BIG EARTH PRODUCTIONS/ITV

เจ้าชายแฮร์รี ตรัสว่าทรง "รู้สึกเสมอมาว่าจะต้องอุทิศชีวิตเพื่อทำบางสิ่งบางอย่าง ข้าพเจ้าเคยต่อสู้กับระบบ ไม่ต้องการเป็นบุคคลแบบนี้ พระมารดาของข้าพเจ้าจากไปตอนที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยเยาว์ และข้าพเจ้าไม่ต้องการอยู่ในฐานะนี้ แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกมีไฟและมีพลัง รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาอยู่ในฐานะนี้ เพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตคนอื่นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น"

Image copyright BIG EARTH PRODUCTIONS/ITV

เจ้าชายแฮร์รี ทรงก่อตั้งองค์กรการกุศล Sentebale ร่วมกับเจ้าชายซีอิโซแห่งเลโซโท เพื่อช่วยเหลือคนหนุ่มสาวที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสเอชไอวีและโรค เอดส์ Sentebale ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและให้คำปรึกษาแก่คนหนุ่มสาวกว่า 21,000 คน นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 และภายในปี 2563 มีแผนจะขยายบริการไปยังอีกหลายประเทศในแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา

Image copyright BIG EARTH PRODUCTIONS/ITV

เจ้าชายแฮร์รี ตรัสด้วยว่า ไม่ว่าคุณจะมีฐานะใดในสังคม คุณก็สามารถทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ตามสถานภาพของตนเอง เช่น ช่วยเปิดประตูให้สตรีสูงอายุ ช่วยผู้สูงอายุข้ามถนน ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมือง หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใหญ่โต