โป๊บฟรานซิส: คริสต์มาส “กลายเป็นเชลยของลัทธิวัตถุนิยม"

Image copyright Reuters

สมเด็จพระสันตะปาปา หรือโป๊บฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ประกอบพิธีมิสซาวันคริสต์มาสที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในนครรัฐวาติกัน โดยโป๊บฟรานซิสกล่าวว่าความหมายที่แท้จริงของเทศกาลคริสต์มาสถูกครอบงำด้วยกระแสวัตถุนิยมไปเสียแล้ว

Image copyright AFP

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างพิธีที่หนาแน่นไปหน่วยรักษาความปลอดภัย ผู้นำนิกายโรมัน คาทอลิก ได้เอ่ยถึงปัญหาความอดอยาก ภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับผู้อพยพในเส้นทางต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการระเบิดโจมตีหลายเมืองในซีเรีย

Image copyright AP

ในระหว่างประกอบพิธี โป๊บฟรานซิสระบุด้วยว่าเทศกาลคริสต์มาสได้ตกเป็นเหยื่อของลัทธิวัตถุนิยมไปแล้ว ทั้งที่การเฉลิมฉลองควรเรียบง่ายกว่านี้

พระองค์ตรัสว่า ทุกวันนี้ผู้คนอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่ "พลังแสงแห่งการค้าได้ฉาดฉายเข้ามา จนทำให้ประทีปแห่งพระผู้เป็นเจ้าตกอยู่ในเงามืด เราห่วงกังวลแต่เรื่องของขวัญ แต่กลับเย็นชากับคนเล็กคนน้อยที่ถูกมองข้าม"

Image copyright Reuters

ตลอดปีที่ผ่านมา โป๊บฟรานซิสได้พยายามโน้มน้าวให้คริสตศาสนิกชนทั่วโลกมีความเห็นอกเห็นใจต่อกลุ่มผู้ลี้ภัย โดยระบุว่าแม้แต่พระเยซูก็ทรงเป็นผู้ลี้ภัยเช่นกัน