ประชากรเสือชีตาห์ลดฮวบจนเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์

Image copyright ZSL
คำบรรยายภาพ พื้นที่อนุรักษ์และอุทยานที่ได้รับการคุ้มครองไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของเสือชีตาห์ ซึ่งหากินในพื้นที่กว้างกว่านั้นมาก

เสือชีตาห์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกกำลังเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ หลังผลสำรวจล่าสุดชี้ว่า ประชากรเสือชีตาห์ทั่วโลกลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมักออกหากินนอกเขตอนุรักษ์จนเข้าไปในเขตชุมชนของมนุษย์ ทำให้เกิดการทำร้ายเสือและปัญหาต่าง ๆ ตามมา

รายงานล่าสุดซึ่งจัดทำโดยสมาคมสัตววิทยาแห่งกรุงลอนดอนชี้ว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรเสือชีตาห์เพียง 7,100 ตัว โดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้กระจายกันอยู่ใน 6 ประเทศของภูมิภาคแอฟริกาใต้ ส่วนในเอเชียนั้นยังคงมีเสือชีตาห์เหลืออยู่ราว 50 ตัวในอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศประชากรเสือชีตาห์ลดลงอย่างฮวบฮาบ เช่นที่ซิมบับเวมีจำนวนเสือชีตาห์ลดลงจาก 1,200 ตัว เหลือเพียง 170 ตัวในธรรมชาติ ภายในระยะเวลาเพียง 16 ปีเท่านั้น

Image copyright ZSL
คำบรรยายภาพ เสือชีตาห์สูญเสียพื้นที่หากินไปถึงร้อยละ 91 จากการบุกรุกของมนุษย์ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น

รายงานชี้ว่า สาเหตุที่ประชากรเสือชีตาห์ลดลงดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่อนุรักษ์หรือเขตป่าสงวนที่กำหนดไว้ให้เสืออยู่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของเสือชีตาห์ ซึ่งปกติมีพื้นที่หากินตามธรรมชาติกว้างกว่านั้นมาก โดยปัจจุบันคาดว่าพื้นที่หากินของพวกมันถึงร้อยละ 77 ไปทับซ้อนกับเขตชุมชนและพื้นที่การเกษตรของมนุษย์ ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่นการทำร้ายเสือ การบุกรุกจับจองพื้นที่ทำกินในแหล่งหากินของเสือ และการขาดแคลนเหยื่อในธรรมชาติไปเนื่องจากการล่าสัตว์ของมนุษย์

รายงานฉบับนี้ยังเสนอต่อสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ให้ปรับเปลี่ยนการจัดประเภทเสือชีตาห์ในบัญชีรายชื่อสีแดง (Red list) จากสัตว์ที่ตกอยู่ในอันตรายจากการถูกคุกคาม มาเป็นสัตว์ที่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ เพื่อสะท้อนถึงความร้ายแรงของปัญหาประชากรเสือชีตาห์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำรายงานยังเน้นว่า ควรเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์จากการกำหนดเขตคุ้มครองเสือชีตาห์เพียงอย่างเดียว มาเป็นการให้งบประมาณสนับสนุนชุมชนโดยรอบให้ร่วมกันอนุรักษ์เสือที่ออกมาตระเวนหากินในเขตพื้นที่ของมนุษย์ควบคู่กันไปด้วย