ปี 2016 ผ่านตัวเลข
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

มองปี 2016 ผ่านตัวเลข

บีบีซีรวบรวมเหตุการณ์สำคัญรอบโลกที่เกิดขึ้นในปี 2016 มาถ่ายทอดผ่านทางตัวเลข

รับชมรายละเอียดได้ทางวิดีโอชิ้นนี้