ถนนสายลาดชันที่สุดในโลก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ถนนสายลาดชันที่สุดในโลก

ถนนบอลด์วิน ในเมืองดะนีดิน ที่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ได้รับการบันทึกสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส ว่าเป็นถนนในย่านชุมชนที่มีความลาดชันมากที่สุดในโลก โดยจุดลาดเอียงที่สุดของถนนมีค่าความชันถึง 35%

การอาศัยอยู่บนถนนสายนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง รับชมได้ทางวิดีโอชิ้นนี้