เวียดนามยกเลิกจำกัดผู้ส่งออกข้าว หวังกระตุ้นยอดส่งออกแข่งกับไทย

แผงขายข้าวในเวียดนาม Image copyright EPA/LUONG THAI LINH

รัฐบาลเวียดนามยกเลิกแผนแม่บทที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ค้าและผู้ส่งออกข้าว เพื่อกระตุ้นยอดขายให้สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ค้าข้าวอันดับหนึ่งเช่นไทยได้

นายเฉิน ต๋วน อันห์ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศ คือ การจำกัดจำนวนผู้ส่งออกข้าวไว้ที่ 150 ราย และมีการกำหนดเงื่อนไขเรื่องพื้นที่สำหรับก่อสร้างยุ้งฉางและโรงสีใน 20 จังหวัดและเมืองทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล รวมทั้งยังกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การส่งออก

Image copyright AP Photo/Gemunu Amarasinghe

เวียดนามประเมินยอดการส่งออกข้าวในปี 2560 ไว้ที่อย่างน้อย 7.5 ล้านตัน ขณะที่ยอดส่งออกข้าวในปี 2559 อยู่ที่ 4.88 ล้านตัน ลดลง 25.7% จากยอดส่งออกในปี 2558

ปัจจุบันไทยยังเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจรายงานเมื่อเดือน ส.ค. ว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยอ้างข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ที่ประเมินการส่งออกข้าวไทยในปี 2560 ว่า ยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 9 ล้านตัน มีส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่ 22% รองลงมาคืออินเดียที่มียอดส่งออกอยู่ราว 8.50 ล้านตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดที่ 21% ส่วนเวียดนามเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสาม มียอดส่งออกอยู่ที่ราว 7 ล้านตัน และมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 17%

Image copyright NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images

กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า การส่งออกข้าวไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-พ.ย. 2559) มีปริมาณรวม 8.71 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.37 แสนล้านบาท (3,.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 1.4% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 8.58 ล้านตัน มูลค่า 1.368 แสนล้านบาท (4.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)