ชีวิตชาวบ้านท่ามกลางวิกฤติมลพิษทางอากาศในจีน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ชีวิตชาวบ้านท่ามกลางวิกฤติมลพิษทางอากาศในจีน

เมืองฉือเจียจวง เมืองเอกของมณฑลเหอเป่ย์ ทางภาคเหนือของจีนกำลังประสบปัญหาหมอกควันหนาทึบปกคลุม จนทำให้บางครั้งดูเหมือนว่าทั้งเมืองตกอยู่ในความมืด นอกจากนี้หมอกควันที่เป็นพิษยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชนชนด้วย โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

เมืองฉือเจียจวง ประสบปัญหามลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงมาเกือบ 10 ครั้งในช่วงฤดูหนาวนี้ โดยดัชนีคุณภาพอากาศในเมืองพุ่งทะลุระดับ 500 ซึ่งเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งนี้ จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงาน การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และมลพิษจากไอเสียรถยนต์