มิเชล โอบามา ขอให้คนอเมริกันรุ่นใหม่ใช้ชีวิตด้วย “ความหวังไม่ใช่ความกลัว”
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

มิเชล โอบามา ขอให้คนอเมริกันรุ่นใหม่ใช้ชีวิตด้วย “ความหวังไม่ใช่ความกลัว”

นางมิเชล โอบามา กล่าวสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐฯ โดยเนื้อหาคำกล่าวสุนทรพจน์มุ่งสื่อสารไปยังคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหวัง และเสริมสร้างพลังในตัวเองด้วยการศึกษา เพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาประเทศต่อไป

นางโอบามา ยังพูดถึงเรื่องความสำคัญในการยอมรับคนรุ่นใหม่ที่มาจากพื้นเพที่แตกต่างกัน เธอกล่าวว่า สหรัฐฯ เป็นประเทศของทุกคน ความหลากหลายทั้งด้านศาสนา สีผิว และความคิดเห็น ล้วนเป็นสิ่งที่หล่อหลอมอัตลักษณ์ของสังคมอเมริกันขึ้นมา ขอให้ผู้ที่เป็นผู้อพยพหรือมาจากครอบครัวของผู้อพยพได้ตระหนักไว้ว่าพวกเขาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดแบบเปิดกว้างของสังคมอเมริกันที่น่าภาคภูมิใจ นั่นคือการผสมผสานทางวัฒนธรรม และความคิดใหม่ ๆ ที่ส่งผ่านคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่บนโลกนี้

นางโอบามา ยังบอกให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าตนเองคือกำลังสำคัญของชาติ จงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวัง ไม่ใช่ความกลัว และขอให้มีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในสิ่งที่ตนเองกำลังทำ ในโอกาสนี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐฯ ยังได้กล่าวขอบคุณบรรดาบุคลากรทางการศึกษาที่อุทิศตนทำงานหนักเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ของชาติ