ดูแตร์เตสั่งแจกยาคุมกำเนิดให้หญิง 6 ล้านคน แก้ปัญหาลูกมากยากจน

ฟิลิปปินส์, คุมกำเนิก, แก้ปัญหา, ลูกมากยากจน Image copyright AFP/Getty Images
คำบรรยายภาพ รัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุว่า การขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการวางแผนครอบครัวนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดปัญหาความยากจน

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ของฟิลิปปินส์ มีคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐแจกจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดฟรีแก่หญิงราว 6 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งนำไปสู่ความยากจน

ตามแผนการดังกล่าว รัฐจะแจกจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดฟรีให้แก่หญิงที่มีฐานะยากจนที่สุด 2 ล้านคนก่อนภายในปี 2018 และขยายการแจกจ่ายออกไปสู่หญิงที่ไม่สามารถเข้าถึงการวางแผนครอบครัวให้ครบ 6 ล้านคนในภายหลัง

ผู้นำฟิลิปปินส์ออกคำสั่งดังกล่าว หลังรัฐบาลฟิลิปปินส์หลายสมัยได้พยายามออกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือให้คนยากจนได้เข้าถึงยาคุมกำเนิด แต่การนำกฎหมายดังกล่าวมาปฏิบัติถูกต่อต้านอย่างหนักจากศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในฟิลิปปินส์มาโดยตลอด โดยเมื่อปีที่แล้วศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ระงับการแจกจ่ายยาคุมกำเนิดแบบฝังชั่วคราว หลังกลุ่มต่อต้านการคุมกำเนิดยื่นร้องเรียนต่อศาล

นายเออร์เนสโต เปอร์เนีย รัฐมนตรีด้านการวางแผนเศรษฐกิจระบุว่า คำสั่งดังกล่าวของผู้นำฟิลิปปินส์จะทำให้ความต้องการวางแผนครอบครัวที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองหมดสิ้นไป ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายลดอัตราความยากจนลงให้เหลือเพียง 13% ให้ได้ภายในปี 2022 โดยเมื่อปีที่แล้ว ฟิลิปปินส์มีอัตราความยากจนอยู่ที่ 21.6%

นายเปอร์เนียยังระบุว่า คำสั่งแจกจ่ายยาคุมกำเนิดในครั้งนี้เป็นทางเลือก "เพื่อชีวิต เพื่อผู้หญิง เพื่อเด็ก และเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ" อย่างแท้จริง นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายให้สอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียน โดยมีเนื้อหาที่คำนึงถึงแต่ละเพศอย่างเท่าเทียมรวมทั้งเน้นเรื่องสิทธิทางเพศด้วย

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์มีประชากร 103 ล้านคน เป็นประเทศเดียวในแถบเอเชียแปซิฟิกที่มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยการที่ประชากรราว 80% นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทำให้การดำเนินนโยบายวางแผนครอบครัวของรัฐเป็นไปได้ยาก และเป็นที่มาของปัญหาความยากจนที่แก้ไม่ตก