นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แถลงรายละเอียดแนวทางการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (อียู)
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แถลงรายละเอียดแนวทางการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (อียู)

นางเมย์ แถลงรายละเอียดแนวทางการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (อียู) และเป้าหมายการเจรจาเพื่อให้การถอนตัวจากอียูเป็นไปอย่างยุติธรรม มั่นคง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและมองไปข้างหน้ามากขึ้น

ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่แลงคาสเตอร์เฮาส์ กลางกรุงลอนดอน นางเมย์ กล่าวว่า ในขณะที่สหราชอาณาจักรจะยังคงเป็นมิตรและเพื่อนบ้านที่ดีของยุโรป แต่ก็ต้องการก้าวออกไปให้ไกลกว่าพรมแดนของตัวเอง ไปให้ถึงภูมิภาคอื่น ต้องการมีความเป็นสากล หรือ Global Britain และแม้สหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากอียู แต่ก็จะไม่ทอดทิ้งยุโรป และยังคงสนับสนุนหลักการความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่อย่างเต็มเปี่ยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง