สงครามหัวนม
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

สงครามหัวนม

กฎระเบียบเรื่องการนำเสนอภาพเรือนร่างของผู้หญิงและผู้ชายตามโซเชียลมีเดียแตกต่างกันออกไป โดยสื่อออนไลน์เหล่านี้ห้ามการโพสต์ภาพหัวนมของผู้หญิง แต่กลับมีข้อยกเว้นให้สามารถโพสต์ภาพหัวนมของผู้ชาย หรือหัวนมในงานศิลปะได้

ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงหลายคนในสหรัฐฯ จึงลุกขึ้นมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาย-หญิง พวกเธอบอกว่าต้องการมีเสรีภาพที่จะเปิดเผยร่างกายและเนื้อตัวได้อย่างเสมอภาคกับผู้ชาย พร้อมกับตั้งชื่อให้ภารกิจการรณรงค์ครั้งนี้ว่า "การปลดปล่อยหัวนม" (Free The Nipple)