ผู้นำออร์เดอร์ออฟมอลตาลาออกหลังพิพาทวาติกันเรื่องแจกถุงยางในเมียนมา

สมเด็จพระสันตะปาปาและผู้นำรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา Image copyright Reuters

ผู้นำรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา ลาออกหลังเกิดปัญหาโต้แย้งกับสมเด็จพระสันตะปาปา โดยจุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดจากการที่อาสาสมัครไปแจกถุงยางอนามัยในเมียนมา

แกรนด์ มาสเตอร์ แมทธิว เฟสติ้ง อายุ 67 ปี ผู้นำรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโรม ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเกิดปัญหาโต้แย้งกับสมเด็จพระสันตปาปา โดยเขา ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของสำนักวาติกัน ถึงเหตุผลที่สั่งปลด แกรนด์ ชานซ์เลอร์ อัลบรีชท์ ฟอน โบเอซีลาเจอร์ เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเปรียบเสมือนรัฐมนตรีต่างประเทศ และรัฐมนตรีมหาดไทย ของรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา

สำหรับการสั่งปลดแกรนด์ ชานซ์เลอร์ ฟอน โบเอซีลาเจอร์ นี้เกิดจากการที่อาสาสมัครของออร์เดอร์ออฟมอลตา นำถุงยางอนามัยนับพันชิ้นไปแจกในเมียนมา ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และช่วยประชากรคุมกำเนิด อย่างไรก็ดี การคุมกำเนิดด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ถือว่าผิดหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก แม้ว่า แกรนด์ ชานซ์เลอร์ ฟอน โบเอซีลาเจอร์ จะสั่งระงับโครงการทันที หลังจากทราบเรื่อง และเท่าที่ผ่านมาสมเด็จพระสัตปาปา ทรงส่งเสริมให้ศาสนจักรใจกว้างในเชิงปฏิบัติก็ตาม

Image copyright Reuters
คำบรรยายภาพ รัฐอธิปไตยทหาร ออเดอร์ออฟมอลตาเป็นกลุ่มคาทอลิกด้านสาธารณสุขที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

ด้านโฆษกของ ออร์เดอร์ออฟมอลตา แถลงว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา "สมเด็จพระสันตปาปา ทรงขอให้นายเฟสติ้งลาออก ซึ่งเขาก็ตกลง"

ส่วนขั้นตอนต่อไป คณะมนตรีของ ออร์เดอร์ออฟมอลตา ซึ่งประกอบด้วยผู้นำระดับสูง 4 คน และสมาชิก 6 คน จะต้องรับรองการลาออก และเลือกผู้นำหรือ แกรนด์ มาสเตอร์คนต่อไป โดยในระหว่างนี้ แกรนด์ คอมมานเดอร์ ซึ่งเปรียบเสมือนรองผู้นำของรัฐอธิปไตยทหาร จะทำหน้าที่แทนนายเฟสติ้ง

อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารของออร์เดอร์ออฟมอลตามองว่า การที่สมเด็จพระสันตปาปา สั่งตั้งคณะทำงาน 5 คนมาทบทวนการสั่งปลด แกรนด์ ชานซ์เลอร์ อัลบรีชท์ ฟอน โบเอซีลาเจอร์ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เปรียบเสมือนการใช้อำนาจที่มีตามกฎหมายอย่างไม่ถูกจุด แต่เพื่อเป้าประสงค์ในการจำกัดอำนาจรัฐาธิปัตย์มากกว่า นอกจากนี้ ทางออร์เดอร์ออฟมอลตา ยังกล่าวว่า การสอบสวนถือเป็นความพยายามจะทำลายความน่าเชื่อถือของสมาชิกคณะมนตรีด้วย แต่ทางสำนักวาติกันก็สั่งให้ผู้นำของออร์เดอร์ออฟมอลตา ให้ความร่วมมือ

คณะกรรมการสอบสวนของสมเด็จพระสันตปาปา มีกำหนดจะสรุปรายงานเสนอภายในสิ้นเดือนนี้

Image copyright Reuters
คำบรรยายภาพ รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเช่นกัน

รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา คืออะไร

รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา เป็นการรวมตัวที่เริ่มต้นในยุคศตวรรษที่ 11 โดยเป็นหน่วยทหารในนครเยรูซาเลม ซึ่งสมัยนั้นส่วนมากเป็นชนชั้นขุนนางที่คอยดูแลผู้แสวงบุญจากทุกศาสนา

ทุกวันนี้ รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา เป็นกลุ่มการกุศลคาทอลิกด้านสาธารณสุขที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก โดยมีสมาชิกประมาณ 13,500 คน และเจ้าหน้าที่ กับอาสาสมัครซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นบุคคลทั่วไปประมาณ 100,000 คน ที่สำคัญ ผู้ที่ถูกเรียกว่า ไนทส์ฮอสปิทัลเลอร์ (Knights Hospitaller) หรือคณะอัศวินฮอสปิทัลเลอร์ ไม่ได้มีแต่ผู้ชายเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยผู้หญิงประมาณร้อยละ 30 โดยจะเรียกว่า เดม (Dame) ส่วนภาพลักษณ์ของการเป็นกลุ่มขุนนางชั้นสูงในสมัยก่อน ก็กำลังถูกลดทอนลงเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่สนใจสานต่องานด้านมนุษยธรรม

แม้จะไม่ได้เป็นประเทศที่มีดินแดนเป็นของตัวเอง แต่รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา ได้รับสิทธิพิเศษหลายๆ ประการในลักษณะเดียวกับประเทศ เช่น พิมพ์สแตมป์ที่เป็นตราของตัวเอง มีหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอีก 106 รัฐ รวมถึงนครรัฐวาติกันด้วย