ครอบรอบ 1 ปี อนามัยโลกประกาศให้ซิกาเป็นภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ครอบรอบ 1 ปี อนามัยโลกประกาศให้ซิกาเป็นภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลก

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาเป็นภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก ก่อนที่จะประกาศให้ภัยดังกล่าวผ่านพ้นไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม บรรดานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า แม้ทารกบางคนจะเกิดมาโดยไม่มีภาวะไมโครเซฟาลี หรือภาวะศีรษะเล็กผิดปกติแต่กำเนิด แต่ในภายหลังจะเริ่มมีอาการผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมอง ส่งผลให้หลายฝ่ายเกิดความหวั่นวิตกว่าเชื้อไวรัสซิกาอาจมีอันตรายกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้