ชื่อ อคติ และโอกาสได้งาน ในอังกฤษ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ชื่อ อคติ และโอกาสได้งานในอังกฤษ

ผลการทดสอบโดยบีบีซีชี้ว่า ผู้ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานมากกว่าผู้ที่มีชื่อมุสลิม